Beste leden van TC De Wiel,

Hierbij een nieuwsbericht over de stand van zaken betreffende het Coronavirus.

 1. Er mag nog steeds niet worden getennist. (Uitzondering de jeugd tot en met 18 jaar, zie punt 2) Deze maatregel is verlengd tot en met 20 mei. Als er eerder veranderingen bekend worden gemaakt laten we dat uiteraard weten.

 2. De jeugd tot en met 12 jaar hoeft zich niet aan de 1,5 meter regel te houden. Vanaf 13 tot en met 18 jaar moet er wel rekening gehouden worden met de 1,5 meter. In deze leeftijdsgroep mag in principe iedereen tennissen. Of je lid bent of niet. Het is wel handig als er eerst met mij contact opgenomen wordt zodat we het kunnen regelen. Er moet nl. altijd toezicht zijn. Dat houdt dus in dat er iemand zich beschikbaar stelt om naar de baan te komen. We proberen dat uiteraard te regelen maar zekerheid hieromtrent kan niet gegeven worden.

 3. Training voor de jeugd. Van donderdag 29 april wordt de training voor de jeugd weer hervat. Dit betekent in de praktijk dat Jitze weer aan de slag gaat met groepen tot en met 12 jaar. Zij trainen zonder beperkingen. De groep van 13 tot en met 18 jaar moet zich wel aan de 1,5 meter regel houden. Tijdens de training wordt hier rekening mee gehouden. Jitze regelt het binnen komen en het verlaten van ons tennispark. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders/verzorgers naar de baan komen om de training te komen bekijken. Het klinkt niet vriendelijk maar zij zijn niet welkom. Ze moeten dan ook buiten het tennispark verblijven. Dit is een afspraak met de KNLTB en de gemeente Dongen.

 4. Competitie. De voorjaarscompetitie is verplaatst naar het najaar. Over de inschrijving en hoe dat dan verder gaat volgt later nog informatie.

 5. Toernooien. Deze zijn allemaal geannuleerd tot en met 14 juni. Of er daarna wel toernooien georganiseerd kunnen worden is onduidelijk. Wellicht dag- of weekendtoernooien. We zullen afwachten wat er besloten wordt.

Regels waar we ons aan moeten houden:

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Dus laten we ons aan de regels houden.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur,

Eric Peters

 

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok