TC De Wiel kent GEEN ledenstop.

Het lidmaatschap van TC De Wiel staat open voor:

 • meisjes en jongens van 6 t/m 16 jaar: juniorleden
 • dames en heren van 17 jaar en ouder: seniorleden

Om lid te worden van de tennisvereniging kunt u gebruik maken van een te printen en daarna persoonlijk bij de Ledenadministratie (zie adres hierna) te bezorgen aanmeldingsformulier.

Let op: U dient tevens samen met het aanmeldingsformulier een recente, goed gelijkende pasfoto (normaal formaat) aan te leveren, die benodigd is voor de door de KNLTB aan te maken spelerspas. U kunt zich ook telefonisch bij de ledenadministratie opgeven, doch U moet dan eveneens een pasfoto (normaal formaat) bij de ledenadministratie inleveren.

Aanmeldingsformulier

De ledenadministratie wordt verzorgd door mevrouw Dominique van Dijk. U kunt zich online aanmelden of met de ledenadministratie contact opnemen.

Het adres van de ledenadministratie:

Ledenadministratie TC De Wiel
T.a.v. Dominique van Dijk
Hoofdstraat 81
5109AB ‘s Gravenmoer
Telefoon: 0162-420191
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ondersteunend lid

Naast vorengenoemde (actieve) lidmaatschappen kent de vereniging ook de mogelijkheid om "ondersteunend lid" te worden. Iemand die niet of nauwelijks in de gelegenheid is om actief te tennissen, maar wel graag bij de vereniging wil horen, kan ondersteunend lid worden. Voor een gereduceerd tarief kan men dan weliswaar niet tennissen, maar ontvangt men wel het (digitale) clubblad en is men welkom bij alle relevante activiteiten; kortom, men hoort er dan nog gewoon bij!

Lidmaatschapsjaar

Het lidmaatschapsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Wenst men zijn of haar lidmaatschap te beëindigen, dient men zich vóór 1 december schriftelijk bij de Ledenadministratie af te melden. Na 1 december moet er een boete van € 12,50 betaald te worden.

Introducé

Leden zijn bevoegd een introducé te laten mee-tennissen. Tevens dient de introducé niet woonachtig te zijn in ‘s Gravenmoer. Vooraf dient bij Riet Mouthaan of achter de bar een aparte kaart te worden aangeschaft, welke men nodig heeft om voor de introducé te kunnen "afhangen". De Kosten hiervoor bedragen € 2,50. Deze kaart is één dagdeel geldig. Alle bepalingen van het baanreglement en de reglementen dienaangaande van of namens de vereniging, gelden vanzelfsprekend ook voor de introducé.

KNLTB

Lid worden van TC De Wiel te ‘s Gravenmoer, betekent dat men via de ledenpas van de KNLTB ook toegang krijgt tot 'Mijn KNLTB'. U kunt dan bij diverse bedrijven en instellingen profiteren van aantrekkelijke kortingen. Naast aanbiedingen van de KNLTB en zijn partners kunnen leden op 'Mijn KNLTB.nl' ook persoonlijke informatie vinden, waaronder de eigen toernooiresultaten en speelsterktewijzigingen. Verder zijn er interessante tennislinks te vinden, wordt er regelmatig een poll geplaatst en zijn er interessante items te downloaden.
 
Klik hier voor de huidige tarieven
 
Om diverse redenen is een efficiënte en doelmatige ledenadministratie noodzakelijk. Enerzijds bestaan er verplichtingen ten opzichte van de K.N.L.T.B. (o.a. inzake Competitiedeelname, toernooipas, etc.), anderzijds is een juiste registratie van belang voor commissies, verspreiding clubblad, etc.. Van adreswijzigingen, opzegging lidmaatschap (vóór 1 december van een kalenderjaar), registratiefouten e.d., ontvangt de ledenadministratie dan ook graag schriftelijk bericht.
Als u in het bezit bent van een KNLTB spelerspas bent u automatisch (gratis) verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen bij het uitoefenen van de tennissport. Als verzekerden gelden alle geregistreerde leden die jonger zijn dan zeventig jaar tijdens deelname aan de door de vereniging georganiseerde tennisgerelateerde activiteiten alsmede op weg naar en van de betreffende activiteiten. De verzekering is een zogenaamde sommenverzekering, hetgeen inhoudt dat altijd wordt uitgekeerd, ook als betrokkene tevens elders is verzekerd.

De dekking van de ongevallenverzekering omvat het volgende:

 • € 12.500,00 in geval van overlijden t.g.v. een ongeval;
 • € 25.000,00 in geval van blijvende algehele invaliditeit t.g.v. een ongeval;
 • € 250,00.maximum per gebeurtenis voor tandheelkundige behandeling t.g.v. een ongeval.

Het KNLTB-pasje is uw verzekeringsbewijs. De verzekering loopt bij Wuthrich. Nadere informatie over de verzekering en hoe te handelen in geval van schade treft u aan op de website (van de KNLTB)

Tijdelijk Lidmaatschap

Het tijdelijk lidmaatschap is bedoeld voor liefhebbers die een keer willen proberen of de tennissport en/of de club TC De Wiel iets voor hen is. Dit lidmaatschap kan alleen door senioren en eenmalig worden afgesloten. Na het afsluiten van de tijdelijke periode kan worden besloten om volwaardig lid te worden. Er moet dan meestal wel contributie worden bijbetaald maar dit zal altijd evenredig zijn voor de totale periode en er wordt rekening gehouden met het contributiebedrag welke al betaald is.

Trainingen

Voor het volgen van trainingen kan contact opgenomen worden met onze trainer Jitze Jouwsma. Het aantal trainingen is gebonden aan de periode waarin men lid is. Na het beëindigen van het lidmaatschap is het niet meer mogelijk trainingen te volgen.

Keuze tijdelijke lidmaatschap

Er zijn twee periodes waaruit gekozen kan worden.

 1. Een periode van drie maanden.
 2. Een periode van zes maanden.

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap bedraagt voor een periode van drie maanden € 55,00 en voor de periode van 6 maanden € 90,00. Deze bedragen zijn inclusief de bondsbijdrage voor de KNLTB en de eenmalige kosten van TC De Wiel.

 • Tijdens de periode kan men onbeperkt gebruik maken van de banen en evenementen die georganiseerd worden.
 • Tijdelijke leden hebben geen stemrecht tijdens de ALV, kunnen geen competitie spelen maar wel meedoen aan evenementen die tijdens deze periode worden georganiseerd

Rackets & ballen

Wil je gebruik maken van het tijdelijk lidmaatschap maar niet in het bezit van een racket en ballen. Een racket is te huur (Er zijn geen kosten aan verbonden) voor de tijdelijke periode dat men lid is (Bij voldoende rackets) Deze rackets zijn daarna te koop voor €80,00 (Marktwaarde € 120,00). De ballen (4 stuks) zijn te koop voor € 9,75.

Jeugdlidmaatschap

 • Een jeugdlidmaatschap is voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.
 • Een nieuw jeugdlid kan het eerste jaar lid worden voor slechts € 15,-.Dit is eenmalig!

Daarna zijn de kosten per jaar als volgt:

 • 6 t/m 9 jaar = € 44,00
 • 10 t/m 12 jaar = € 53,00
 • 13 t/m 16 jaar = € 62,00

Mochten er meerdere gezinsleden lid zijn van TC de Wiel, dan kom je wellicht in aanmerking voor gezinskorting.

Jeugdleden van TC de Wiel doen automatisch mee aan Tenniskids (mits genoeg animo om een team samen te stellen). Tenniskids is een programma van de KNLTB om kinderen niet alleen kennis te laten maken met de tennissport, maar om hen vervolgens te inspireren tot het spelen en blijven spelen van tennis.  Het tenniskids programma is meer dan het volgen van tennislessen. Kinderen leren successen te beleven, contacten op te doen, sportiviteit en plezier te hebben op een tennisbaan.

De Tenniskidscompetitie wordt opgedeeld in 3 categorieën, rood, oranje en groen. Van basisvaardigheden naar slagvaardigheid & techniek naar tennis op de
hele baan!

Jeugdcommissie:

Binnen TC de Wiel organiseert de Jeugdcommissie diverse activiteiten voor de jeugdleden. Je kunt hierbij denken aan tennistoernooitjes met een thema, spelletjes of de sinterklaasmiddag en soms maakt de jeugd uitstapjes naar een echte wedstrijd bij een groot toernooi (bijvoorbeeld het open toernooi in Rosmalen, voorbereidingstoernooi voor Wimbledon).

Informatie

Ledenadministratie TC De Wiel
T.a.v. Dominique van Dijk
Hoofdstraat 81
5109AB ’s Gravenmoer
Telefoon: 0162-420191
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok