TC de Wiel
Nieuwsbrief 20 oktober 2020
Beste Bezoeker,

Vlak  voor het begin van de wintercompetitie kwam er van de zijde van de KNLTB mededeling met betrekking tot de inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2017. Zoals elk jaar is er in de voorjaarscompetitie zowel een districts- als een landelijke competitie. Op onze site hebben we de mogelijkheden geplaatst voor deelname.

Allereerst verwijzen we naar de speeldata. De competitie vangt aan in week 14. De door ons aangeboden mogelijkheden voor inschrijving zijn te vinden op de site. Let daarbij wel op de beperking met betrekking tot het inschrijven van teams op de vrijdagavond.

Inschrijving

De inschrijving van de teams bij de KNLTB start eind november. Om tijdig alle teams aan te melden staat de mogelijkheid voor inschrijving open via het inschrijfformuler tot en met 8 december 2016. Het inschrijfformulier is te downloaden vanaf onze site en vervolgens te verzenden naar Wim Boetekees.

Let op: Om tijdig de inschrijving bij de bond af te kunnen ronden - o.a. als gevolg van het aanvragen van dispensaties - sluit de inschrijving bij ons op 8 december 2016. Mochten er verder vragen zijn over de voorjaarscompetitie, dan kunt u altijd bij Wim terecht.


Meer informatie op onze website, klik hier.
 
www.tcdewiel.nl | Contact