TC DE WIEL INTRODUCÉ REGELING

  1. De mogelijkheid bestaat om aan niet-leden van TC de Wiel een introducépas te verstrekken. Introducés mogen niet woonachtig zijn in ’s Gravenmoer en mogen het afgelopen jaar geen lid zijn geweest van TC de Wiel.
  2. Minimaal een (1) lid van TC de Wiel moet meespelen. Iedere introducé moet in het bezit zijn van een introducépas. Het betreffende TC de Wiel lid is verantwoordelijk dat de introducé de door het bestuur opgestelde regels naleeft.
  3. Een introducépas kan worden verkregen tegen een door het bestuur vastgesteld tarief.
  4. Een introducépas kan door het introducerende lid van TC de Wiel worden gekocht bij de bar. ( € 2.50 )
  5. Op iedere pas dient het TC de Wiel lid zijn eigen naam en de naam van de introducé te vermelden en de datum waarop de pas gebruikt wordt.
  6. Nadat dit gedaan is kan het TC de Wiel lid middels zijn eigen ledenpasje een baan reserveren. Voor de introducé wordt het introducépasje gebruikt op het afhangbord.
  7. Een introducépas kan nooit worden gebruikt om leden van TC de Wiel af te hangen. Een introducépas kan dus nooit worden gebruikt voor een baan die gereserveerd is door leden van TC de Wiel. Ook niet als de volgens het baanreglement geldende speeltijd voorbij is. Op het moment van afhangen dient dus een baan geheel leeg te zijn. Leden van TC de Wiel hebben altijd voorrang, behoudens het in artikel 6 gestelde.
  8. Een eenmaal aangevangen speeltijd hoeft niet te worden afgebroken. Men kan de in het baanreglement gestelde speeltijd gewoon afmaken.
  9. Het bestuur is gerechtigd af te wijken van dit reglement, dan wel te beslissen daar waar het reglement niet in voorziet.

Deze regeling is vastgesteld te ’s Gravenmoer in januari 2006.

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok