De Oprichting

In 1977 werd door een aantal enthousiastelingen de voorzet gegeven om in 's Gravenmoer een tennisvereniging op te gaan richten.
Na een enquête onder de bevolking bleek er voldoende animo in het dorp te zijn en op 27 oktober 1977 werdt er een oprichtingsvergadering gehouden, waar 73 seniorleden en 22 juniorleden zich opgaven.

In de maanden daarna werd hard gewerkt om een echte vereniging te worden en op 14 mei 1978 werd in de officiële registers ingeschreven dat per 1 april 1978 was opgericht "TC de Wiel" te 's Gravenmoer.


Tennispark TC de Wiel

De eerste tijd moesten de leden hun partijtje spelen in de tennishal te Dongen of op de privé banen bij boer Smits is Waspik.
Dit kon natuurlijk niet doorgaan en met medewerking van de gemeente 's Gravenmoer werd er op sportpark "Het WIEL" een tenniscomplex aangelegd van 4 gravel tennisbanen met daarbij een oefenmuur en een minibaantje voor de jeugd.

De banen werden vervolgens door TC de Wiel van de gemeente gehuurd. De vereniging zelf zorgde er de jaren daarna dat er een kleedaccommodatie met kantine kwam, dat de toepasselijke naam " 't Keetje" kreeg. Ook werd de baanverlichting door de vereniging gerealiseerd.


Aantal leden

De vereniging groeide gestaag en er moest zelfs een ledenstop worden ingevoerd. Zoals bij veel verenigingen ontstond er begin jaren '90 een dipje en liep het leden aantal terug. Momenteel ligt het leden aantal op ongeveer 240.


Activiteiten

De maandagavond is de vaste avond voor de "hutselaars". Ieder lid kan hieraan meedoen. Het idee is dat een ieder die avond zijn pasje inlevert, waarna ieder half uur er nieuwe partijen gevormd worden. Speelsterkte en geslacht maken niet uit. De ideale avond voor met name nieuwe leden om bekend te worden binnen de vereniging.

Door de technische commissie worden gedurende het jaar een aantal evenementen georganiseerd, zoals:

  • de "interne (mix)competitie’s"  in het voorjaar en najaar/winter. Hierbij geven de leden zich individueel op en wordt men naar sterkte ingedeeld. Getracht wordt een ieder minimaal 6 wedstrijden te laten spelen met steeds een andere partner.
  • Club kampioenschappen enkel, dubbel en gemengd dubbel
  • Het TC de Wiel (open) toernooi in de eerste week van  september. Dit toernooi staat in de omgeving inmiddels bekend als een van de gezelligste toernooien.
    Ook doen er  teams mee aan de diverse KNLTB competities op ondermeer de vrijdagavond, zaterdag- en zondag middag.

Verder worden er nog diverse eendaags activiteiten georganiseerd, zoals het Evatoernooi, seizoen opening- en sluiting.


Privatisering

In het jaar 2001 werd door de gemeente Dongen (door de gemeentelijke herindeling vallen we tegenwoordig onder de gemeente Dongen) het bestuur benaderd met de vraag of TC de Wiel wilde privatiseren. Na eerst de voors- en tegens op een rijtje te hebben gezet werd besloten om met de gemeente te gaan onderhandelen onder welke voorwaarden dit zou kunnen gebeuren. Voor de vereniging was het duidelijk dat de banen vernieuwd moesten gaan worden omdat door de gemeente het onderhoud niet op de vereiste wijze was gedaan.

Na moeizame onderhandelingen kwam de club er met de gemeente medio 2004 toch uit. Het eindresultaat van de onderhandelingen was dat door de gemeente een financiële bijdrage gedaan werd in de aanleg van vier nieuwe (kunstgras)banen en verplaatsing van de oefenmuur. De mini-baan kwam te vervallen.
Eind 2004 is begonnen met de renovatie van de banen en sinds het seizoen 2005 beschikken we over 4 verlichte kunstgrasbanen.

Aangezien het clubgebouw ook niet meer voldeed aan de eisen die gesteld worden aan sportaccommodaties, werd in 2006 het oude “Keetje” gesloopt en werd met medewerking van vele vrijwilligers een nieuwe accommodatie neergezet, waar we weer een tijd mee vooruit kunnen.

De vereniging is dan ook trots op haar accommodatie zoals die er nu uitziet.


Website

Uiteraard gaat ook TC de Wiel mee met de tijd en werd er ook een website gemaakt, waarop de leden (en overige geïnteresseerden) van alles kunnen lezen over onze vereniging. In 2014 is de website geheel vernieuwd en weer up to date gebracht.

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok